Chỉ số khúc xạ là gì?

chỉ số khúc xạ là gì

Chỉ số khúc xạ là gì?

Chỉ số khúc xạ tinh dầu để làm gì?

Chỉ số khúc xạ có giá trị để định tính và đánh giá sơ bộ mức độ tinh khiết của mẫu đo tinh dầu. Bằng cách xác định chỉ số khúc xạ của từng loại tinh dầu và so sanh với chỉ số khúc xạ của nước cất tại 25 °C là 1,3325 và tại 20 °C là 1,3330. Ta sẽ đánh giá được độ tinh khiết của của tinh dầu. Và điều này chỉ thể hiện trên COA của nhà sản xuất chính thức. Hầu như ở thị trưởng trong nước những chứng từ hay bị sửa đổi, biên tập lại.

chỉ số khúc xạ tinh dầu
chỉ số khúc xạ tinh dầu

Qua đây B.J.S.C Essential Oils sẽ cùng tìm hiểu chỉ số khúc xạ là gì?

Theo Tiêu chuẩn Quốc Gia số TCVN 8445 : 2010 về việc Xác định Chỉ số khúc xạ của tinh dầu. Chỉ số khúc xạ chính là Tỷ số giữa sin của góc tới với sin của góc khúc xạ, khi tia sáng có bước sóng xác định đi qua không khí vào tinh dầu được giữ ở nhiệt độ không đổi.

Chú thích: Bước sóng quy định là 589,3 nm ± 0,3 nm tương ứng với các vạch D1 và D2 của phổ natri. Bạn nên tham khảo thêm tiêu chuẩn TCVN 8443 (ISO 356), Tinh dầu – Chuẩn bị mẫu thử.

Thiết bị, dụng cụ dùng đo chỉ số khúc xạ

  1. Máy đo khúc xạ, cho phép đọc trực tiếp các chỉ số khúc xạ từ 1,3000 đến 1,7000, có độ chính xác ± 0,0002.
  2. Bộ ổn nhiệt hoặc dụng cụ duy trì nhiệt độ, để đảm bảo cho nước được tuần hoàn qua máy đo khúc xạ, để giữ được dụng cụ đo ở nhiệt độ chuẩn trong vòng ± 0,2 °C.
  3. Nguồn ánh sáng, ánh sáng natri.
  4. Tấm thủy tinh (tùy chọn), có chỉ số khúc xạ đã biết.

Chú thích: Ánh sáng khuếch tán hoặc ánh sáng từ đèn điện có thể dùng cho máy đo khúc xạ được gắn với bộ bù sắc.

Cách lấy mẫu thử chỉ số khúc xạ

  1. Điều quan trọng là mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải là mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển và bảo quản.
  2. Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo phương pháp quy định trong TCVN 8442 (ISO 212)1).

Phép xác định

Đặt mẫu thử đã được chuẩn bị vào máy đo khúc xạ. Đợi cho đến khi nhiệt độ ổn định và thực hiện các phép đo.

Tính kết quả

Chỉ số khúc xạ, tại nhiệt độ quy định t, tính theo công thức sau:

gif

Trong đó:

  • là số đọc được lấy tại nhiệt độ làm việc t’ mà tại đó thực hiện phép đo.
  • Biểu thị kết quả đến bốn chữ số thập phân.

Share this post


Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!
Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!
Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!