Faqs - Hỏi đáp nhanh

1.4-Dimethoxybenzene bjsc.vn

1.4 Dimethoxybenzene là gì?

1.4 Dimethoxybenzene là gì? 1.4 Dimethoxybenzene là một hợp chất hữu cơ có công thức C₆H₄ (OCH₃). Đây là một trong ba đồng phân của dimethoxybenzene. 1.4-dimethoxybenzene Lý tính 1.4 Dimethoxybenzene Khối lượng phân tử: 138,1668 g/mol Điểm nóng chảy: 54 to...

Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!
Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!
Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!