Isopentenyl pyrophosphate là gì?

Isopentenyl pyrophosphate là gì

Isopentenyl pyrophosphate là gì?

Isopentenyl pyrophosphate (viết tắt là IPP và/hoặc isopentenyl diphosphate hoặc IDP). Đây là tiền chất isoprenoid.

  • IPP là một trung gian trong cách khử HMG-CoA truyền thống hay còn gọi là Mevalonate.
  • Ngược lại, nếu theo cách MEP (không phải mevalonate) của sinh học tổng hợp thì IPP là tiền chất isoprenoid. Tiền chất isoprenoid như IPP và đồng phân DMAPP của nó , được sử dụng bởi các sinh vật trong quá trình sinh tổng hợp terpen và terpenoid.
Isopentenyl pyrophosphate là gì
Isopentenyl pyrophosphate là gì

Nguồn:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Monoterpene
  2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dimethylallyltranstransferase&usg=ALkJrhiFMt7fi6U2tQB3LrSnN2gcGbynCg
  3. Khách hàng muốn mua sỉ sản phẩm có thêm xem bảng giá sỉ tại https://bjsc.vn/bang-gia-si-tinh-dau-nguyen-chat.html/ hoặc website https://khotinhdau.com/ chi tiết xin liên hệ 0982540049 hoặc 0979990333