Isopentenyl pyrophosphate là gì?

Isopentenyl pyrophosphate là gì

Isopentenyl pyrophosphate là gì?

Isopentenyl pyrophosphate (viết tắt là IPP và/hoặc isopentenyl diphosphate hoặc IDP). Đây là tiền chất isoprenoid.

  • IPP là một trung gian trong cách khử HMG-CoA truyền thống hay còn gọi là Mevalonate.
  • Ngược lại, nếu theo cách MEP (không phải mevalonate) của sinh học tổng hợp thì IPP là tiền chất isoprenoid. Tiền chất isoprenoid như IPP và đồng phân DMAPP của nó. Được sử dụng bởi các sinh vật trong quá trình sinh tổng hợp terpen và terpenoid.
Isopentenyl pyrophosphate là gì
Isopentenyl pyrophosphate là gì

Tổng quan

Isoprenoids bao gồm một họ gồm hơn 23 000 sản phẩm tự nhiên. Trong số đó có các tiền chất của cholesterol và taxol. Isoprenoids được tìm thấy trong tất cả các sinh vật. Có một số lớp phân tử thiết yếu trong họ này, bao gồm sterol. Các họ hợp chất isoprenoid rộng rãi này được tổng hợp từ hai tiền chất: isopentenyl diphosphat (IPP) và dimethylallyl diphosphat (DMAPP). Isopentenyl diphosphat isomerase (IPP isomerase; EC 5.3.3.2) là một enzym quan trọng để tạo ra sự đa dạng isoprenoid. Và chịu trách nhiệm cho quá trình đồng phân hóa liên kết đôi cacbon-cacbon của IPP để tạo ra DMAPP điện hóa mạnh. DMAPP sau đó alkyl hóa các phân tử khác, bao gồm IPP. Cuối cùng tạo thành nhiều hợp chất isoprenoid được tìm thấy trong tự nhiên.

Ở Eukarya và Archaea, trong đó con đường đã được thiết lập tốt. IPP được tổng hợp từ ba phân tử acetyl coenzyme A bằng con đường mevalonate cổ điển. Tuy nhiên, ở một số vi khuẩn, IPP được tổng hợp bằng một con đường không cổ điển chưa được đặc trưng đầy đủ. Ngoài IPP, con đường xây dựng chuỗi polyisoprenoid tương tự nhau ở cả ba phương pháp chính và được khởi tạo bởi IPP isomerase.

Nhiều nghiên cứu đã được dành để tìm hiểu cơ chế xúc tác của IPP isomerase. IPP isomerase xúc tác sự chuyển đổi lẫn nhau của IPP và DMAPP bằng cách chuyển vị hydro đối mặt [1.3] chọn lọc lập thể. Một số dòng bằng chứng hướng tới cơ chế proton hóa – deprotonation. Liên quan đến vị trí hoạt động với hai gốc nằm trên các mặt đối diện của gốc allyl trong IPP. Để hỗ trợ việc bổ sung và loại bỏ proton. Với sự hình thành ion cacbonium trong quá trình xúc tác. Chúng bao gồm các phép đo trao đổi proton, giảm hoạt tính phản ứng đối với các chất tương tự flo hóa của IPP và DMAPP. Ức chế mạnh không hóa trị bởi các chất tương tự amoni của chất trung gian cacbocation giả định. Và ức chế không thể đảo ngược bởi các chất ức chế dựa trên cơ chế có chứa các gốc epoxit.

Nguồn:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Monoterpene
  2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dimethylallyltranstransferase&usg=ALkJrhiFMt7fi6U2tQB3LrSnN2gcGbynCg
  3. Khách hàng muốn mua sỉ sản phẩm. Có thể thêm xem bảng giá sỉ tại https://bjsc.vn/bang-gia-si-tinh-dau-nguyen-chat.html/ hoặc website https://khotinhdau.com/ chi tiết xin liên hệ 0982540049 hoặc 0979990333

Share this post


Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!
Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!
Xin chào! Hoa Lâm đang online và sẵn sẵn tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho mình nhé!