1 Tháng Năm, 2020
Beta Pinene là gì

Beta Pinene là gì?

Beta Pinene là gì? β–Pinene là một monoterpene, một hợp chất hữu cơ có trong thực vật. Nó là một trong hai đồng phân của pinene, […]