Tag - insect

côn trùng là gì

Côn trùng là gì?

Côn trùng là gì? Côn trùng là một lạo động vật không xương sống. Thường có xương ngoài cấu tạo vằng kitin. Cơ thể gồm có đầu, ngực và bụng. Mắt kép đối xứng, 3 cặp chân và 1 cặp râu. Đây là loại động...