Tag - isopentenyl-pyrophosphate-la-gi

Isopentenyl pyrophosphate là gì

Isopentenyl pyrophosphate là gì?

Isopentenyl pyrophosphate (viết tắt là IPP và/hoặc isopentenyl diphosphate hoặc IDP). Đây là tiền chất isoprenoid. IPP là một trung gian trong cách khử HMG-CoA truyền thống hay còn gọi là Mevalonate.Ngược lại, nếu theo cách MEP (không phải mevalonate) của sinh học tổng hợp thì IPP là tiền chất...