7 Tháng Năm, 2020
Isopentenyl pyrophosphate là gì

Isopentenyl pyrophosphate là gì?

Isopentenyl pyrophosphate (viết tắt là IPP và/hoặc isopentenyl diphosphate hoặc IDP). Đây là tiền chất isoprenoid. IPP là một trung gian trong cách khử HMG-CoA truyền thống hay còn gọi là […]
0982540049