Tag - khúc xạ tinh dầu

chỉ số khúc xạ là gì

Chỉ số khúc xạ là gì?

Chỉ số khúc xạ tinh dầu để làm gì? Chỉ số khúc xạ có giá trị để định tính và đánh giá sơ bộ mức độ tinh khiết của mẫu đo tinh dầu. Bằng cách xác định chỉ số khúc xạ của từng loại tinh...