1 Tháng Năm, 2020

Limonene là gì?

Limonene là gì? Đây là một hydrocacbon Aliphatic lỏng, không màu. Hợp chất này là thành phần chính trong dầu của các loại quả có múi […]
0982540049