7 Tháng Năm, 2020

Hoạt chất Monoterpen là gì?

Hoạt chất Monoterpen là gì? Hoạt chất Monoterpen là một lớp terpen bao gồm hai đơn vị isopren và có công thức phân tử C10H16. Được gọi là Monoterpenes và monoterpenoids. Monoterpen có thể là tuyến tính (acyclic) hoặc chứa các vòng. Monoterpenoids là các terpen biến đổi, chẳng hạn như những chất có chức năng oxy hoặc thiếu một […]
0982540049